العربیه خبر داد، احمد الکعبی نماینده امارات در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک گفت: توافق اولیه در سازمان برای کاهش تولید نفت اتخاذ شده است اما هنوز میزان کاهش مشخص نشده است که باید در این باره تصمیم گیری شود.

الکعبی گفت: "در حال حاضر، احتمال کاهش تولید در مقایسه با دوره گذشته وجود دارد."

وی با اشاره به تشکیل جلسه در کمیسیون فنی و مراقبت از تصمیمات اوپک گفت: این کمیته در حال بررسی بازار است و توصیه خود را پیش از برگزاری جلسه آتی اوپک ارائه خواهد کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اولویت امارات تابع تصمیماتی است که اوپک اتخاذ خواهد کرد و باید دید سهم امارات از کاهش چه مقدار خواهد شد.