به گزارش النهرین، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در جلسه ای با حضور اصحاب رسانه، ورزشکاران و هنرمندان عراقی اعلام کرد که عراق اجازه هیچ دیکته ای از سوی آمریکا درباره هر پرونده ای از جمله تحریم ها علیه ایران را نمی دهد.

وی گفت: می توانیم بگوییم که هم اکنون عراق در زوایه دید درست قرار داده ایم و بر اساس آن گفتیم که با بخشی از تحریم های علیه ایران نیستیم.

نخست وزیر عراق افزود: آمریکا می خواهد که تحریم اعمال کند این به خودش مربوط است ما همچنین بخشی از هر گونه تجاوز و اقدام خصمانه علیه کشور دیگر نیستیم. تصمیم هایی که آمریکا گرفته است سازمان مللی نیست و ما بخشی از این منظومه نیستیم و بخشی از تجاوز علیه کشورها نیستیم.

وی ادامه داد: اختلافات بسیار منطقه ای و بین المللی وجود دارد و ما در جنگ در کنار هیچ کشوری نمی ایستیم. ما بخشی از اختلافات نیستیم و بخشی از تحریم ها هم نیستیم.

عادل عبدالمهدی اعلام کرد: توانستیم به همه طرفها از جمله آمریکا موضع خود را تفهیم کنیم که گزندی به هیچ کشوری نمی رسانیم. به طرف آمریکایی گفتیم که اگر آنها طرح و برنامه ای دارید این امکان برای شما وجود دارد که این طرح را با عراق بررسی کنید اما در عین حال به اطلاع طرف آمریکایی رساندیم که خواهشا به ما دستور ندهید و  مخالف دیکته های شما هستیم و دیکته های شما را نمی پذیریم. عراق قدرتی مانند آمریکا را ندارد اما ضعیف و تسلیم شده نیز نیست.  

نخست وزیر عراق ضمن مخالفت با طرح های تجزیه طلبانه بر وحدت این کشور تاکید کرد.