این رسانه عرب زبان ادامه داد: این روایت نظام سعودی، متکی بر قربانی کردن این دو شخص بود، اما در ادامه، مسئولان حکومتی عربستان تلاش کردند قحطانی را هم از اتهامات مبرا کنند؛ از این رو، اعلام کردند که دستورات وی مبتنی بر قتل خاشقجی نبوده است!

به نظر می رسد این روایت برای مقابله با اقدام رسانه های ترکیه در مورد بین المللی کردن این موضوع طراحی شده است؛ بویژه انکه عادل الجبیر در یک کنفرانس مطبوعاتی تصریح کرد که کشورش مورد حمله رسانه های قطری و ترکی قرار گرفته است. در صورتی که این عادل الجبیر بود که در مساله خاشقجی بی کفایتی حرفه ای خود را نشان داد.

بحران واقعی در رسانه های ترکیه و قطر نیست، بلکه در نظام حکومتی است که تنها به دنبال از بین بردن مخالفان و قطعه قطعه کردن جنازه های آنهاست. مشکل عمیتر ان است که عربستان می خواهد تنها از یک شخص حمایت کند: محمد بن سلمان. در این میان، مجازات خفیفی هم برای قحطانی و عسیری در نظر گرفته می شود که احتمالا بین 3 تا 5 سال حبس با پرداخت دیه خواهد بود!

گناه رسانه های ترکیه و قطر چیست که سعودیها تلاش می کنند اینطور وانمود کنند که دستورات مهمی در داخل حکومت سعودی گرفته می شود که تنها سعود القحطانی از آنها آگاه است و نه ملک سلمان و نه فرزندش هیچ اطلاعی از آن ندارند؟

در این صورت، باید پرسید چه کسی بر مملکت سعودی حاکمیت دارد؟ سلمان و پسرش یا قحطانی و خاندان او، آل شیخ؟!