نزدیک شدن به زمان تعیین شده برای آغاز روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، هفته‌ای بحرانی را برای حزب حاکم این کشور به وجود آورده است.

مردم انگلیس نیز که به تدریج متوجه تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شده‌اند، دست به تظاهرات زده‌اند.