مصاحبه روز گذشته محمد رویانیان با واکنش‌هایی از سوی افراد مختلف مواجه شد و در یکی از این موارد رسانه رسمی رئیس دولت‌های نهم و دهم، اظهارات مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس را تکذیب کرد.

محمد رویانیان در واکنش به این موضوع خطاب به رئیس دولت‌های نهم و دهم گفت: هرگز نمی‌خواستم علیه شما حرفی بزنم یا کاری کنم، چون درست یا غلط در دولت شما کار کردم و همکار بودیم. آنچه در «رودررو، بدون  سانسور» بیان کردم خاطره‌ای بیش نبود. هرچند دامنه تکذیب از سوی شما به وسعت کره زمین و حتی به آسمان‌ها هم رسیده و دامنه تأیید شما صرفاً مربوط به آقایان «م» و «ب» است. لازم می‌دانم عرض کنم که آیا عزل منوچهر متکی وزیر خود را تکذیب می‌کنید؟ آیا عزل اینجانب را هنگامی که در روسیه بودم و انتصاب آقای کاتوزیان به عنوان مدیرعاملی پرسپولیس را تکذیب می‌کنید؟

 

وی ادامه داد: آیا درخواست از پیشکسوتان و امضای ۱۷ نفر از آنها برای واگذاری باشگاه پرسپولیس به پیشکسوتان در ازای کناره‌گیری اینجانب را تکذیب می‌کنید؟ باید به استحضار برسانم که وقت قانونی و حتی وقت اضافه بازی امثال من و شما تمام شده است و هرگونه تلاش بعد از اتمام بازی برای گل زدن آن هم به دروازه خودی هیچ امتیازی ندارد، بلکه موجب نیشخند دیگران می‌شود. نمی‌شود هرگز خاطره‌ها چه تلخ و چه شیرین را محو کرد.