آرمین سهرابیان در تمرین روز گذشته تیم استقلال از ناحیه دست راست دچارمصدومیت شد و بعد از انجام آزمایشات پزشکی مشخص شد که از دو ناحیه دچار شکستگی شده است.البته اقدامات درمانی روی این بازیکن انجام و سه هفته طول درمان خواهد داشت و این بازیکن  با محافظ دست تمرین خواهد کرد.

با این شرایط سهرابیان در۲-۳  دیدار آینده استقلال قطعا غایب خواهد بود.