محمدعلی افشانی، شهردار سابق تهران در صدوسومین جلسه شورای شهر تهران و در مراسمی که به منظور تکریم وی برگزار شد، لیست انتصابات خود را منتشر کرد.

WhatsApp Image 2018-11-20 at 10.51.14

6