بهروز نعمتی درپاسخ به انتقادات برخی مبنی بر اینکه تعطیلات مجلس زیاد است، گفت: معمول کار مجلس این است که بعد از هر سه هفته کار و حضور نمایندگان در صحن مجلس یک هفته هم به حوزه‌های انتخابیه خود سرکشی کنند و باید توجه کنیم که چیزی خارج از این اتفاق نیافتاده است و آنچه که درباره تعطیلات مجلس وجود داشته و دارد همین است.

وی در پاسخ به اظهارنظر برخی مبنی براینکه امروزه در شرایط فعلی رسیدگی به مسائل اقتصاد ملی و مشکلات عمده کشوری نسبت به سرکشی به استان‌ها اولویت دارد و درنتیجه نمایندگان باید در مجلس به امورات کشور رسیدگی کنند، اظهار کرد: بحث‌هایی که می‌فرماییددرست است اما بالاخره سرکشی به حوزه‌های انتخابیه هم جزو وظایفی است که مردم توقع دارند و بالاخره این موضوع هم وجود دارد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس درباره لزوم تحقیق و تفحص از مجلس خاطرنشان کرد: بالاخره هرنوع تحقیق و تفحص و سوال و استیضاح حق نمایندگان است و در زمینه تحقیق و تفحص از مجلس هم اگر موضوعی وجود داشته باشد حتما حق نمایندگان است که این کار را انجام دهند.

این نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که " آیا فکر می‌کنید موضوعی وجود داشته باشد که نمایندگان بخواهند بر اساس آن تحقیق و تفحص از مجلس را کلید بزنند، گفت: هر موضوعی که نماینده‌ها صلاح بدانند. همه نیازمند این موضوع هستند که تذکرات را بشنوند حتی اگر مجلس باشد.

وی درباره بازگشت CFT از شورای نگهبان به مجلس و بررسی آن در بهارستان گفت:‌ بالاخره مجلس باید در این موضوع بررسی‌های خود را انجام بدهد و تصمیم نهایی بر اساس بررسی‌های مجلس خواهد بود و هرآنچه مجلس تصمیم بگیرد مشخص می‌شود.