شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) با شرکت "تکنکاس" اسپانیا  قرارداد توسعه و گسترش میدان نفتی "بوحصا" در ابوظبی را منعقد کرد.

ارزش این قرارداد بالغ بر ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون درهم است که طی ۳۹ ماه این میدان توسعه و تکمیل شده و توسعه این میدان به افزایش تولید نفت از ۵۵۰ هزار بشکه در روز به ۶۵۰ هزار بشکه در روز تا پایان سال ۲۰۲۰ برسد.

این قرارداد پس از تصویب شورای عالی نفت ابوظبی برای افزایش ظرفیت تولید نفت خود به ۴ میلیون بشکه در روز تا پایان سال ۲۰۲۰ و ۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۳۰ خواهد بود.

به گزارش ایسنا، طبق این قرارداد توسعه و گسترش میدان نفتی "بوحصا"  شامل احداث تاسیسات جدید خط لوله و شبکه‌ها و مراکز تولید، تبدیل سه خط تولید به یک کارخانه جداسازی گاز مرکزی و سایر امکانات مرتبط خواهد بود، علاوه بر افزایش تولید نفت در میدان نفتی بوحصا پروژه آب‌رسانی را نیز پوشش خواهد داد.