حسینعلی حاجی دلیگانی در همایش "چالش شفافیت مجلس" که در دانشگاه شریف برگزار شد، گفت: بعد از انتشار فیش حقوقی نمایندگان، دیگر فیش حقوقی دریافت نکردیم اما حقوق من هفت میلیون و دویست هزار تومان است. همچنین ٨ دفتر در شهرهای مختلف حوزه انتخابیه و تهران دارم که ۲۵ نفر در آنها کار می‌کنند. ۲۵ نفر مجموع در این دفاتر کار می کنند که پنج نفر از دستگاه‌های مختلف مامور به خدمت هستند یک عده کار داوطلبانه می‌کنند و عده دیگر نیز حقوق می‌گیرند که با احتساب هزینه های دفاتر ۱۶ میلیون تومان برای اداره آن دفاتر پرداخت می‌شود که این عدد شرعا و قانونا متعلق به من نیست.

وی اضافه کرد: اموال من نیز یک خانه در اصفهان و یک خودرو ال٩٠ و یک ارثیه پدری است که ۵۰۰ متر است و آن را با پنج اخوی و دو خواهرم تقسیم کردیم.