نوذرپور در یادداشت خود آورده است:  «امروز با گذشت یک سال و اندی از روی کار آمدن مدیریت شهری و با وجود فشارهای فراوان، شهردار تهران باید اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد که مردم نتایج ملموس آن را ببینند. چرا؟ چون با وجود اقدامات خوبی که در حوزه هایی چون شفاف سازی، چابک سازی بدنه شهرداری و ... رخ داده، مردم توقع اقداماتی عملی و ملموس را دارند و انتظارات آنها رو به تزاید است با همین دیدگاه به نظر می رسد، شهردار جدید تهران باید در چند حوزه تمرکز بیشتری داشته باشد. یکی از این حوزه‌ها بخش حمل و نقل عمومی و مترو است. حقیقت این است که ۷۵ درصد ناوگان اتوبوسرانی تهران فرسوده است چرا که دولت در دوره های قبل نتوانست کمک های لازم را در مورد تامین بودجه سنواتی خود برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی انجام دهد. گرچه هم اینکه دولت تامین ۶۳۰۰ واگن را به مناقصه گذاشته است ولی باز هم به نظر می رسد این حجم پاسخگوی تراکم بالای مترو ما نیست. به خصوص در مناطق ۲۱ و ۲۲ که باید در بخش زیر ساخت های خطوط جدید نگاه جدی تری لحاظ شود. در کنار اینها باید به مقوله آلودگی هوا و کمک به کاهش آن از طریق سخت گیری در معاینه فنی خودروها و تدوین استانداردهای جدی تر با کمک سازمان استاندار- هم توجهی خاص شود.

 البته در دوره آقای افشانی تفاهم نامه ای با وزارت نفت بسته شد که بر اساس آن مقرر شده تا وزارت نفت به ازای مسافرت های شهری از طریق حمل و نقل عمومی مبلغی را به شهرداری کمک کند. شهردار جدید تهران باید با پیگیری این تفاهم نامه و اجرایی شدن آن، بودجه دریافتی را صرف توسعه حمل و نقل و نوسازی آن کند. موضوع بعدی گسست بین حوزه های درآمدی و شهرسازی است. هم اینک بار اصلی درآمد شهرداری روی دوش شهرسازی است. باید در میان مدت به سمت حذف این وابستگی پیش رفت. آن هم با کمک دولت و مجلس. در این راه مجلس با تسریع در تصویب قانون تامین منابع درآمدهای پایدار و دولت با قبول پرداخت سهم خود در اداره شهر می توانند به این قطع وابستگی به شهرداری کمک کنند. از سویی شهردار تهران باید به آفت های پیش رو توجه داشته باشد. آفت هایی مانند روزمرگی، اختلال های ناشی از فرآیند مدیریت ۱۲ ساله قالیباف و تحت تاثیر فضاهای ساختگی که مدعی اند در شهرداری کاری صورت نمی گیرد. یا؛ آغاز پروژه های بزرگ جدید و انحصار واگذاری پروژ های شهرداری به شرکت ها و پیمانکارانی خاص. امیدوارم شهردار جدید تهران بتواند به خوبی از پس این وظیفه سنگینی که بر دوش وی گذاشته شده، برآید.»