نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد: این امکان وجود دارد که در آینده نزدیک به راه حلی برای بحران کنونی دست یافته شود اما شرط دستیابی به راه‌حلی برای پایان دادن به بحرانی که مانع از تشکیل دولت می‌شود این است که نیت‌ها برای دستیابی به این راه حل صادقانه باشند.

وی در ادامه افزود که هیچ تحول جدیدی در مورد حل گره نمایندگی اهل تسنن هم‌پیمان گروه هشت مارس احساس نکرده است.

رئیس پارلمان لبنان همچنین تصریح کرد: راه‌حل‌ها درخصوص روند تشکیل دولت جدید از دست نرفته است.

سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب پیشتر اعلام کرده بود، حزب‌الله تنها در صورتی اجازه تشکیل دولت را خواهد داد که هم‌پیمانان اهل تسنن حزب‌الله از تیم هشت مارس در دولت نماینده داشته باشند.