‌سردار عزیزاله ملکی اظهار کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده درگیری شرور مسلح با ماموران انتظامی پاسگاه سرنی میناب که در سال ۱۳۹۳ منجر به شهادت ستوانیکم " اصغر حیدری " شده بود ، دستگیری متهم فراری به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات ویژه پلیسی و ایجاد چتر اطلاعاتی در منطقه، عامل اصلی که از اشرار مسلح و سابقه دار منطقه شرق استان بود شناسایی و با مراقبت شبانه روزی، پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش به همراه ۲ قبضه اسلحه کلاش و ۱۹۷ فشنگ جنگی دستگیر شد؛ متهم در بازجویی های انجام شده به درگیری مسلحانه و به شهادت رساندن شهید "حیدری" به انگیزه حمل مواد مخدر و همچنین قتل یکی از ساکنان منطقه اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: به موازات این اقدام، سرنخ هایی از شرور  دیگری که در سال ۱۳۷۲ در منطقه هشتبندی، طی یک درگیری مسلحانه که باعث به شهادت رساندن استواریکم "محمود جعفری" شده بود و علیرغم تغییر مکان مداوم، در یک عملیات ضربتی دستگیر شد؛ در تحقیقات انجام شده این متهم نیز صراحتا به جرم ارتکابی اعتراف کرد.