پیروز حناچی در پیامی اعلام کرد: اکنون که با رأی و اعتماد اعضای گرامی شورای شهر تهران امانت‌دار مسئولیت خطیر سرپرستی شهرداری پایتخت شده‌ام ضمن ابراز سپاس پیشاپیش، از تمامی مدیران، همکاران و دوستان ارجمند، خواهشمندم با توجه به وضعیت کنونی کشور و ضرورت و اولویت تمرکز فکری و مالی بر روی ارتقای خدمت رسانی به مردم، از هرگونه چاپ آگهی تبریک در مطبوعات خطاب به اینجانب یا ارسال گل، جداً خودداری فرمایند.

بنا براعلام شهرنوشت، امیدوارم جملگی عزیزان با ارایه انتقادهای سازنده و راهکارهای گره‌گشای خود، هم‌افزایی موثری برای کاهش چالش‌های پایتخت فراهم آورند.