از آنجا که به مسائل بین‌الملل مسلط هستند و می‌دانند ممکن است این عوارض چقدر برای ما منفی باشد، لذا نگرانی خود را ابراز و احتمالاتی را هم که در این مورد هست بیان کردند. احتمال اینکه مخالفان ممکن است انگیزه‌هایی داشته باشند که بعضا غیر از انگیزه‌های خیرخواهانه باشد که نشأت گرفته از مسائل شخصی و منافع شخصی‌شان است.

لذا این احتمال دکتر ظریف را بسیار بجا می‌دانم که نگران تصویب لایحه باشند. البته استیضاح وزیر خارجه را محتمل نمی‌دانم ولی در عین حال هم نمی‌دانم که چرا اینطور از این صحبت‌ها برآشفته شده‌اند! درصورتی که نباید آنقدر عصبانی باشند. وقتی مطلبی را فرد معتبر و صاحب‌نامی که حرف نسنجیده نمی‌زند بیان کرده، پس باید به این سخن اهمیت دهیم و این احتمالات را مورد توجه قرار دهیم. 

آنها که بی‌خود و به سرعت برآشفته می‌شوند این شائبه را به ذهن متبادر می‌کند که نکند جزو مخاطبان باشند! البته به طور مشخص نمی‌توانم کسی را متهم کنم ولی چون آقای ظریف فرد معتبری است که همیشه سخنان سنجیده بیان می‌کند، باید به هشدارش هم اهمیت دهیم و آن را ریشه‌یابی کنیم. با عصبانیت و شلوغ‌کاری نمی‌توان صورت مسأله را پاک کرد. توجه به این نکته ضروری است که وقتی سران نظام روی موضوعی تفاهم دارند، ممکن است برخی توجیه نباشند ولی گفت‌وگو خواهد شد و سرانجام همه به یک اجماع می‌رسند.