گاهی استفاده از برخی زیورآلات و لباسها می تواند تیپ و ظاهر شما را به طور کلی به هم ریخته و حتی اعتبارتان را خراب کند. اما این لباسها شامل چه مواردی است؟

_لباسهای بیش از حد چروک

هرگز با این تیپ و لباسها وارد محل کارتان نشوید

_لباسهایی که چند روز پوشیده اید و بوی عرق گرفته اند

_لباسهایی که اصلا با هم هماهنگ نیستند

_زیورآلات اغراق شده و پر سر و صدا

_کفشهای پاشنه بلند

_کفشهای خاکی و کثیف

هرگز با این تیپ و لباسها وارد محل کارتان نشوید

_لباسهایی که مناسب فصل نیستند

_آرایشهای بیش از حد و اغراق شده

_ظاهر بیش از حد ساده و نامناسب برای محل کار

_لباسهای ورزشی و بیش از حد اسپرت

_لباسهای بیش از حد تنگ یا بیش از حد گشاد

_عطر و اسپری های تند