پژو پارس در این بازار به قیمت ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و تیبا هم به قیمت ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد. 

 

ردیف نوع خودرو قیمت خودرو  کارخانه قیمت خودرو بازار 
۱ پراید ۱۱۱ ۲۲.۴۹۲.۰۰۰ ۳۷.۸۰۰.۰۰۰
۲ پراید ۱۳۱ ۲۲.۷۰۹.۰۰۰ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰
۳ تندر پلاس اتوماتیک ۵۳.۹۲۳.۰۰۰ ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۴ چانگان ۷۴.۹۵۲.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۵ تیبا ۲ ۳۰.۳۸۹.۰۰۰ ۴۳.۷۰۰.۰۰۰
۶ هایما S7 ۱۰۴.۳۱۳.۰۰۰ ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰
۷ پژو ۴۰۵ ۳۲.۹۴۴.۶۰۰ ۵۴.۶۰۰.۰۰۰
۸ پژو SLX ۳۵.۱۰۵.۹۰۰ ۵۹.۵۰۰.۰۰۰
۹ پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز ۳۴.۷۴۵.۲۰۰ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۰ پژو پارس ۴۰.۵۹۵.۷۰۰ ۶۹.۵۰۰.۰۰۰
11 پژو 206 تیپ 2 ۳۶.۲۸۰.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰.۰۰۰
12 پژو 206 تیپ 5 ۴۱.۹۲۴.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰.۰۰۰
13 دنا ۴۶.۹۸۹.۴۰۰ ۷۹.۵۰۰.۰۰۰
14 تیبا ۲۷.۵۷۰.۰۰۰ ۳۷.۹۰۰.۰۰۰