حسن کریمی که در نخستین اقدام خود پس از حضور در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اقدام به تغییر مدیر مجموعه ورزشی آزادی کرد و فرهاد نیکوخصال را که مدیریت مجموعه‌های سوارکاری کل کشور را نیز بر عهده داشت، در ۲۳ تیر سال جاری سرپرست مجموعه ورزشی آزادی کرد، حال با گذشت ۴ ماه از دوره سرپرستی وی در ورزشگاه آزادی، شنیده‌ها حاکی است که بنا به درخواست کریمی مدیر شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، فرهاد نیکوخصال روز گذشته آزادی را ترک کرده و قرار است او تنها مدیریت مجموعه‌های سوارکاری کل کشور را بر عهده داشته باشد.

به نظر می‌رسد کریمی تمایل ندارد که نیکوخصال مدیریت ورزشگاه آزادی را بر عهده بگیرد و قرار است بزودی مدیریت جدید ورزشگاه آزادی را منصوب کند.