من هم به رغم پاره ای انتقادات که به ساختار سیاسی سوریه دارم گفتم: شما چرا این حساسیت را در قبال جاهای دیگر ندارید؟ پرسید: کجا؟ پاسخ دادم: مثلا بحرین. از زمانی که این جزیره در سال ۱۹۷۱ از ایران جدا شد تا کنون که ۴۵ سال گذشته همچنان یک نخست وزیر دارد و شما حساسیتی نشان نمی دهید و خواستار تغییر نمی شوید.

امیر عبداللهیان اضافه کرد: صحبت از پادشاه و ولیعهد نیست که بیش از ۴۵ سال بر سریر قدرت مانده باشد. بلکه یک نخست وزیر بیش از ۴۵ سال است که رییس دولت است و هنوز هم هست.

نکته جالب این که جرمی هانت وزیر خارجه انگلستان فردا به تهران می آید و با وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت و گو می کند و اگر با رییس مجلس شورای اسلامی دیدار داشته باشد امیر عبداللهیان نیز در آن ملاقات حاضر خواهد بود.