در جلسه علنی امروز (یکشنبه‌) مجلس شورای اسلامی از مجموع ۱۲۴ رای ماخوذه نظر افضلی، با ۸۴ رای و ابوالفضل سروش با ۸۰ رای به عنوان ناظران در شورای ملی ایمنی زیستی تعیین شدند.

همچنین از مجموع ۱۳۲ رای ماخوذه محمد اسماعیل سعیدی با ۷۰ رای به عنوان ناظر در هیات امنای کتابخانه عمومی کشور انتخاب شد.