یک راننده آمریکایی مشغول به رانندگی در خیابانی در یکی از شهرهای ایالت تگزاس بود که رانندگی او به دلیل مصرف مواد مخدر، به تصادفی وحشتناک منجر شد.

بنا بر گزارش پلیس، خودروی سواری مذکور با سرعت ۱۶۷ کیلومتر بر ساعت، در حال حرکت بود و راننده پس از تصادف و مجروحیت شدید، به بیمارستان منتقل شد.