علیرضا رحیمی درباره بررسی CFT در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: طبق برنامه ما در کمیسیون امنیت ملی رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان وجود دارد. ایرادات شکلی را می‌توان برطرف کرد ولی درمورد ایرادات ماهوی، به نظر ما شروطی که مجلس تصویب و به خود لایحه دولت ملحق کرد، جوابگوی ایرادات و دغدغه‌ها است. پیش‌بینی این است که مجلس به نظر خود اصرار کند و در کمیسیون هم همین فضا خواهد بود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ممکن است بتوانیم ایرادات شکلی یا ابهاماتی که مطرح کردند را برطرف کنیم، ولی کلیت لایحه و نظر مجلس چیزی بود که در مجلس تصویب شد. این لایحه دو مسیر دارد؛ اگر مجلس وارد برطرف کردن ایرادات به طور ماهوی شود به شورای نگهبان برمی‌گردد و اگر مجلس به نظر خود اصرار کند، مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.