دادگاهی در اردن  ۱۰ نفر را به سه سال تا حبس ابد در رابطه با حمله مرگبار ۲۰۱۶ که مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفت محکوم کرد.

در حمله مسلحانه سال ۲۰۱۶ در شهر کرک اردن هفت پلیس و دو غیر نظامی اردنی و همچنین یک زن گردشگر کانادایی کشته و ۳۴ نفر دیگر هم مجروح شدند.

محکومین در دادگاه امنیتی اردن به اعمال تروریستی، در اختیار داشتن غیرقانونی سلاح و تولید بمب متهم شدند.

دو نفر از آنان به حبس ابد و سه نفر دیگر به ۱۵ سال در زندان و پنج نفر هم به سه سال زندان محکوم شدند. یکی از متهمین تبرئه شد.

عکس/

عکس/

عکس/

عکس/

عکس/

عکس/

عکس/

عکس/

عکس/

عکس/