شهید «رحیم عزیزی» یکی از شهدای هشت سال دوران دفاع مقدس است. در فرازهایی از وصیت‌نامه این شهید بزرگوار آمده است:

اگر من رفتم امام را که دارید؛ به او افتخار کنید که چنین رهبری داریم. 

برادرهایم؛ باید دلیرانه جلوی جنازه ام قدم بزنید و با مشت‌های گره کرده خودتان بر دهان یاوه گویان بزنید و نه اینکه گریه کنید برای اینکه دشمن از گریه کردن شما سوء استفاده می‌کند.