اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه‌اسلامی روز جمعه با حضور در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اعضای این مجموعه حوزوی دیدار کردند.

بنا به خبری که در رسانه های رسمی منتشر شد محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در ابتدای این نشست گزارشی از فعالیت‌های حزب ارائه کرد و سپس اعضای شورای مرکزی موتلفه و جامعه مدرسین با اشاره به شرایط کنونی کشور و مسائل پیش رو به طرح دیدگاه و نقطه نظرات خود پرداختند. 

اگرچه این نوع برگزاری جلسات بین حزب موتلفه و جامعه مدرسین مسبوق به سابقه است اما اعلام نشدن جزئیات جلسه این شائبه را در محافل خبری ایجاد کرده که موتلفه هدفش از این دیدار آغاز فعالیت های انتخابات بوده است.

این شائبه زمانی پررنگتر می شود که اعضای حزب موتلفه تمایلی به بیان جزئیات جلسه از خود نشان نمی دهند. کما اینکه برخی رسانه ها اعلام کردند علت این مسئله تأکید جامعه مدرسین به محرمانه ماندن مباحث است، به طوریکه در دستورجلسه نشست مشترک نیز تذکر داده شده اطلاعاتی از جلسه به‌وسیله موتلفه و بدون تصمیم قبلی منتشر نشود.

حسین انواری عضو شورای مرکزی موتلفه درباره شائبه اذن گرفتن موتلفه در این نشست از جامعه مدرسین برای ورود به مباحث انتخابات مجلس آینده به خبرآنلاین گفت: هیچ صحت ندارد که دیدار موتلفه با هدف اذن گرفتن برای ورود به انتخابات بوده است. 

وی درباره ارتباط این جلسه با نامه آیت الله یزدی به آیت الله شبیری زنجانی یادآور شد: خیر هیچ ارتباطی به آن موضوع نداشت. 

عضو شورای مرکزی موتلفه و از حاضران نشست مشترک با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه این دیدار دلیل خاصی نداشت، اظهار کرد: قبلا هم چنین ملاقات هایی موتلفه با جامعه مدرسین انجام می داد. رسانه ها درباره جزئیات جلسه و مباحثی که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، می توانند از آقای حبیبی سئوال کنند چرا که ایشان دبیرکل و سخنگوی حزب هستند.

گفتنی است حمیدرضا ترقی هم در گفت و گو با اعتماد آنلاین گفته است هرگونه خبری درباره جلسه با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منوط به نظر خود جامعه مدرسین است و موتلفه قرار نیست در این باره صحبت کند.