لیرضا که این روزها در اردوی تیم ملی نیست در انگلیس مانده تا مصدومیتش را برطرف کند. او درباره آخرین وضعیت می گوید: «از هفته آینده می توانم دوباره تمرین کنم.» این یعنی او به بازی لستر می رسد؟ «راستش بعید است بتوانم در این بازی هم تیم را همراهی کنم ولی بعد از آن دیگر مشکلی نخواهم داشت.»