به گزارش فرانس ۲۴، در حمله افراد مسلح ناشناس به کارکنان سازمان ملل در جمهوری آفریقای مرکزی، یکی از کارکنان این نهاد بین المللی کشته شد.

منابع وابسته به سازمان ملل اعلام کردند که افراد مسلح به مرکز سازمان ملل در منطقه ای در غرب جمهوری آفریقای مرکزی حمله کردند که بر اثر آن یکی از کارکنان سازمان ملل به شدت زخمی شد و در بیمارستان جان باخت.

شایان ذکر است که جمهوری آفریقای مرکزی شاهد درگیری های خونین است.