توانایی افراد مختلف در رشته‌های گوناگون با یکدیگر متفاوت است اما گاهی توانایی برخی افراد در یک رشته، دیگران را شگفت‌زده می‌کند.

فیلم زیر قدرت حیرت انگیز دستان یک مرد چینی را نشان می‌دهد که می‌تواند کارهای غیرممکنی را ممکن کند.