علیرضا منصوریان یکسالی ساکت بود. او شایدابتدای فصل هم اگر سعید آذری این قدر روی امید نمازی اصرار نداشت،می توانست سرمربی ذوب آهن باشد.

چون او به اصرار همان کسی به هیات مدیره تیم اصفهانی معرفی شده بود که سال قبل امیر قلعه نویی را راهی اصفهان کرد.

علی منصور حالا شرایطش شباهت زیادی به یحیی گل محمدی دارد که پس از ددرخشش در نفت به پرسپولیس رفت و ناکام شد. بعد به اصفهان رفت و اوج گرفت. اصلا خود قلعه نویی هم از همین ذوب آهن دوباره اوج گرفت و احیا شد.

تیم اصفهانی انصافا خوب هم بسته شده اما نمازی نتوانست در نهایت آنی شود که باید می شد. حالا اما منصوریان اگر می خواهد موفق شود چند اشتباهش در استقلال را تکرار نکند. یکی فاصله ای که باید از لیدرها و سکوها در یک تعامل سازنده حفظ. مهمتر از آن نوع ادبیات انتخابی برای دیالوگ با بازیکنان به‌خصوص بزرگترهای تیمش و سومی میزان توجه به شبکه‌های اجتماعی.