النشره گزارش داد، احمد بدر الدین حسون مفتی سوریه در گفتگوی تلویزیونی به قتل خاشقجی واکنش نشان داد.

وی افزود:  ما در این امور دخالتی نمی کنیم اما خطاب به شما می گوییم که بچشید آنچه را خواستید که ما بچشیم.  

حسون تاکید کرد: امیدوارم مردم بدانند که سوریه مخالفانش را نه در داخل و نه در خارج نکشت بلکه به آنها گفتیم به میز مذاکره بیایید.

شایان ذکر است که سعودی ها به دلیل قتل خاشقجی در مخمصه ای سخت گرفتار شده اند.