کارهای خلاقانه همیشه فعالیت بشر را آسان و پربازده کرده اند. در فیلم یک ماهیگیر خلاق را مشاهده می کنید که با شیوه ای جالب ماهیگیری می کند.