فاطمه عباسی درباره وضعیت بیمه اعتیاد در بودجه سال ٩٨ افزود: سازمان بهزیستی در مورد تغییر روند تخصیص منابع مالی بیمه اعتیاد به  مجلس شورای اسلامی نامه‌ای فرستاده است. همچنین در جلسه‌ای با حضور کمیسیون اجتماعی و فراکسیون امید شرکت و درباره تخصیص بخشی از بیمه اعتیاد به سازمان بهزیستی پیشنهاداتی ارائه کردد.

وی گفت: پیشنهاد سازمان بهزیستی این است که بخشی از منابع بیمه اعتیاد که در بودجه منظور شده اما به دلیل عدم وجود اوراق هویتی برخی معتادان امکان پانتشاررداخت آن از سوی بیمه وجود ندارد، در قالب یارانه در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد تا آن را به کمپ‌های درمان اعتیاد پرداخت کند.

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با اشاره به کمبود بودجه سازمان بهزیستی در حوزه ساماندهی معتادان و درمان در کمپ‌های درمان اعتیاد اظهار کرد: منابع مالی پرداخت شده به کمپ‌های درمان اعتیاد قبلا در قالب یارانه بود، اما از سالی که موضوع بیمه اعتیاد مطرح شد، یارانه مراکز درمان خصوصی را قطع کردند، این درحالیست که بیمه اعتیاد هنوز با این مراکز قراردادی نبسته است تا مراجعین آنها بتوانند از بیمه استفاده کنند.

عباسی در ادامه گفت: در مورد تخصیص منابع بیمه اعتیاد به مراکز اقامتی میان مدت نیز ۴ تا ۵ بار به ستاد مبارزه با مواد مخدر نامه نوشتیم و در نهایت گفته شد درصورت ابلاغ وزارت بهداشت، بیمه نیز اقدامات لازم را انجام می‌دهددهد. نامه درخواست ما فرستاده شد، اما وزارت بهداشت نه ابلاغی انجام داد و نه اقدامی کرد.

وی در پایان تاکید کرد: امیدوارم سال آینده بخشی از اعتبارات بیمه اعتیاد که تخصیص نمی‌یابد در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد تا این سازمان نیز بتواند بیمه اعتیاد را در اختیار ضعیف‌ترین اقشار که همان معتادان متجاهر بدون اوراق هویتی هستند قرار دهد.