در بیانیه پایانی این نشست که به امضای «دونالد توسک» رئیس شورای اروپا، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا و «سیریل راماپوسا» رئیس جمهوری آفریقای جنوبی رسیده، آمده است: ما بر اهمیت حفظ و تداوم اجرای کامل و موثر همه ابعاد برجام، از جمله لغو تحریم‌ها و پیامدهای ناشی از آن، که همسو با صلح و امنیت منطقه و جهان است، تاکید می‌کنیم.

بیانیه می‌افزاید: از تداوم پایبندی ایران به اجرای کامل و موثر برجام، مطابق با اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سیزدهمین گزارش این نهاد، استقبال می‌کنیم. این اقدام مطابق با تعهدات ایران ذیل پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای است.

بیانیه در ادامه از همه طرف‌های باقی برجام خواسته است که تعهدات خود را در چارچوب این توافق، محترم بشمارند.

سران اتحادیه اروپا و آفریقای جنوبی می‌افزایند: یادآور می‌شویم برجام که توافقی کارآمد بوده و در جهت اهداف تعیین شده گام برداشته، عنصری کلیدی در نظام منع اشاعه و همچنین یک دستاورد برجسته دیپلماتیک است که در قطعنامه ۲۲۳۱ مورد حمایت قاطع شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

بیانیه در عین حال از ایران خواسته است که با ایفای نقشی سازنده در منطقه، از هر اقدامی مخالف با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، خودداری کند.

اتحادیه اروپا ظرف ماه های گذشته بارها آمریکا را برای خروج از برجام سرزنش و با وضع مجدد تحریم ها علیه ایران مخالفت کرده است.

هم اکنون این اتحادیه در حال بررسی طرح‌های مختلفی از جمله همکاری مستقیم بانک های مرکزی کشورهای اروپایی با ایران و نیز تدارک یک ساز و کار مالی ویژه (SPV) است که تضمینی بر تداوم فعالیت های بانکی و تجاری باشد. 

اروپا با اجرای قانون مسدودسازی تحریم‌ها (Blocking Statute) همزمان گامی در حمایت از شرکت های کوچک و متوسط برداشته است تا این شرکت ها به موجب این قانون، مشمول تحریم های آمریکا قرار نگیرند.