بعد از اینکه سردار چند موقعیت گل مقابل لکوموتیو از دست داد سایت روزنامه بیزنس آنلاین روسیه نوشته: «سرمربی روبین‌کازان به طور عمد سردار را نادیده می‌گیرد و پیش از این گفته بود که او بازیکن کلیدی تیمش نیست و بازیکن قابل تعویضی است. سردار هم شاید آن را نفی نمی‌کند و خیلی به خود اهمیت نمی‌دهد.»

با این حال جالب است که در همین گزارش آمده «اما سردار آزمون الگوی بسیاری از بازیکنان است. او همواره بازیکن محسوسی است و در بازی دیده می‌شود. آزمون همواره در کانون توجه است. از بخش‌های مختلف یک بازی کنار نمی‌کشد و به دنبال خلق فرصتی است. در مقایسه با فدور اسمولوف، مهاجم ملی‌پوش لکوموتیو مزیت‌های آزمون به وضوح قابل مشاهده است. بازیکنی که در زمین حل نمی‌شود و به تیم وابسته نیست.»

اوگنی لووچف، پیشکسوت ۶۹ ساله فوتبال روسیه هم به سایت روزنامه SOVSPORTS روسیه، گفته: «زمانی که قربان بردیف در روستوف بود خط حمله تاثیرگذارتری با حضور آزمون داشت. چنین چیزی را در روبین‌کازان نمی‌بینید. دلیل آن هم کمبود بازیکنی همانند نوبوآ است که می‌توانست خیلی سریع بازی را از خط دفاعی تا حمله پیش ببرد. زمانی که بازیکنان روبین‌کازان به آرامی توپ را به حمله می‌برند دیگر سردار آزمون و دیمیتری پولوز فایده لازم را ندارند.»