مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال طی نامه ای به دکتر لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی مستنداتی از جمله نامه های رسمی معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان و نامه معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای که مجموعا تصریح کرده اند فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نهادی غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی و اساسنامه مستقل بوده و این اساسنامه مورد تایید و پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار دارد را  ارسال کرد.

 

بر این اساس، در این نامه ها، تاکید شده که براساس ماده ۱۴ و ماده ۱۹ اساسنامه فیفا فدراسیون فوتبال مستقل بوده و نباید تحت تاثیر غیر ضروری هیچ نهاد یا شخص سومی قرار بگیرد.

 

تلاش های تاج برای ماندن در فدراسیون فوتبال تمامی ندارد / او این بار دست به دامن رئیس مجلس شد