محمدهادی مهدی‌نیا یکی از نامزدهای انتخاب شده از سوی شورای شهر مشهد برای تصدی سمت شهردار مشهد انصراف داد.

شورای شهر مشهد روز گذشته پنج نفر را جزو کاندیداهای نهایی شهرداری قرار داد که اینک با انصراف مهدی نیا، رقابت میان کلایی، آل شیخ، محقر و خواجه نائینی خواهد بود.

قرار است اعضای شورای شهر مشهد فردا برای انتخاب شهردار جدید مشهد تصمیم گیری کنند.