اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس هفته آینده برای بررسی مسائل اقتصادی کشور نشست غیرعلنی خواهد داشت.

وی افزود: در این جلسه که یکشنبه هفته آینده ۲۷ آبان‌ ۹۷ با حضور وزرای اقتصادی دولت و یا نمایندگان آنها برگزار می‌شود، گزارش مرکز پژوهش‌ها در رابطه با مسائل اقتصادی در صحن قرائت خواهد شد.