پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا نوشت،‌ نمایندگان دموکرات فراکسیون حل اختلاف تنها مانع برای رسیدن «نانسی پلوسی» نماینده دموکرات،  به ریاست مجلس نمایندگان هستند.

۱۰ نماینده دموکرات که در این فراکسیون دوجناحی و ۴۸ نفره مشغول به فعالیت هستند، بنا دارند از حمایت از پلوسی یا دیگر نامزدهای تصدی ریاست مجلس دست بکشند، مگر آن‌که نامزدها کتبا تعهد کنند که با ایجاد تغییراتی در این نهاد، قدرت اعضا را افزایش داده و به بن‌بست موجود میان دو گروه خاتمه دهد. 

با وجود این‌که پلوسی به صورت کلی از ایده‌های این فراکسیون حمایت کرده، اما هنوز هیچ تعهد رسمی در این زمینه نداده است. «جاش گوتهایمر» رئیس این گروه، روز گذشته -سه‌شنبه- اعلام کرد که از این نماینده حمایت نخواهد کرد.

وی روز گذشته گفت: «موضع ما این است که تنها از ریاست کسی حمایت می‌کنیم که از بسته ما در راستای خاتمه دادن به بن‌بست میان دو گروه سیاسی آمریکا متعهد باشد.»

او اشاره کرد که چندین نماینده مجلس نمایندگان، از جمله «استنی هویر» نماینده اقلیت دموکرات و «استیو اسکالیس» نماینده جمهوری‌خواه از این برنامه حمایت کرده‌اند و پلوسی نیز باید چنین کند. 

یک نماینده دموکرات که نخواست نامی از او فاش شود گفت: «تا جایی که ما دستگیرمان شده، اعضای کمیسیون حل اختلاف از پلوسی خواستند که از بسته آنان حمایت کنند و او دست رد به این درخواست زد. این خود باعث مشکل شده، چراکه گرچه او طرفدار تغییرات است، اما اعضای فراکسیون از او تعهد کتبی می‌خواهند.»