دیلی میل گزارش داد، ملانیا ترامپ، بانوی نخست آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد حتی با وجود آنکه میشل اوباما، بانوی اول و سابق آمریکا پیشنهاد کمک داده بود، ملانیا با وی اصلا تماس نگرفته است.

استفانی گریشام، سخنگوی دفتر ملانیا ترامپ در بیانیه‌ای اعلام کرد: بانوی اول زنی قوی و مستقل است که راه و روش خود را دارد. زمانیکه به مشاوره نیاز داشته باشد، از تیم شخصی و متخصص خود در داخل کاخ سفید بهره می‌برد.

میشل اوباما مدعی است که ملانیا ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید در ۲۰۱۷ اصلا با وی تماسی نگرفته است.