در جلسه امروز شورای شهر تهران اعضای شورا در بررسی نامگذاری معابر شهر تهران پیشنهاداتی از سوی احمد مسجدجامعی درباره استفاده از نام استان‌ها و عناصر طبیعی برای معابر شهر تهران عنوان شد که با تذکر تند نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران مواجه شد.

امینی در تذکر به احمد مسجدجامعی با تندی خطاب به مسجد جامعی گفت: برای آقای مسجدجامعی و کشور متأسف هستم که ایشان چندین سال مدیر فرهنگی کشور بوده‌اند و در راس وزارت فرهنگ و ارشاد قرار داشته‌اند و چنین پیشنهادی را مطرح می‌کنند.

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه این تذکر امینی با واکنش اعضای شورا مواجه شد به شکلی که سالاری، میرلوحی و محسن هاشمی هر یک در صحبت‌هایی جداگانه احمد مسجدجامعی را از مفاخر فرهنگی کشور معرفی کردند و خطاب به امینی درخواست کردند که گفته‌های خود را اصلاح کند و در خارج از فضای شورا درخصوص اختلاف نظر پیش آمده با یکدیگر گفت‌وگو کنند.