این مجموعه پرتره هایی است از تعدادی از خانواده های زلزله زده در محلی که عزیزان خود را از دست داده اند.