به گزارش الجزیره، اتحادیه اروپا امروز در بیانیه ای خواستار آن شد تا امکان دسترسی مردم مظلوم یمن به کمک های بشردوستانه فراهم شود.

در بیانیه اتحادیه اروپا در این خصوص آمده است: تهاجم نظامی به شهر الحدیده در یمن درد و رنج غیرنظامیان در این کشور را تشدید کرده و مردم این کشور را بیش از پیش در معرض گرسنگی قرار خواهد داد.

در این بیانیه آمده است:  گرسنگی در یمن جان ۱۴ میلون نفر از مجموع 22 میلیون یمنی نیازمند کمک  را تهدید می کند. طرفهای درگیری در یمن اجازه ارسال کمک ها را بدهند.