پرواز کیش- تهران شرکت هواپیمایی کیش ایر به شماره ۷۰۵۴ که قرار بود ساعت ۱۴:۳۰ امروز فرودگاه کیش را به مقصد تهران ترک کند چندین بار با تاخیر مواجه شد.

بر این اساس یکی از مسافران این پرواز که گفت: در ابتدا قرار بود پرواز طبق ساعت درج شده بر روی بلیت ساعت ۱۴:۳۰ انجام شود اما به مسافران اعلام کردند پرواز به ساعت ۱۶:۳۰ موکول شده است.

به گفته این مسافران، این پرواز در ساعت ۱۶:۳۰ نیز مجدد با تاخیر مواجه شد تا اینکه در نهایت ساعت ۱۷:۳۰ فرودگاه کیش را به مقصد تهران ترک کرد اما با گذشت نیم ساعت از پرواز به گفته سرمهماندار به دلیل نقص فنی در سیستم الکترونیک، هواپیما مجبور به بازگشت به فرودگاه کیش شد.

این مسافر با بیان اینکه پس از بازگشت هواپیما به فرودگاه کیش تعدادی از مسافران از ادامه پرواز منصرف شدند، ادامه داد: در حال حاضر (لحظه انتشار خبر) پس از یک ساعت و نیم تاخیر از زمان بازگشت هواپیما به فرودگاه، قرار است این پرواز به تهران انجام شود.

 بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی، در تاخیرهای بیش از ۴ ساعت، شرکت حمل کننده موظف به ارائه یک فقره بلیت مشابه با تخفیف ۳۰ درصد از لحاظ مسیر و کلاس پروازی به مسافران است.