پژو پارس در بازار خودرو امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته به قیمت ۶۹ میلیون تومان معامله شد. 

۲۰۶ تیپ ۲ و ۲۰۶ تیپ ۵ هر کدام با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ترتیب به قیمت ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. 

دنا هم بدون تغییر نسبت به روز گذشت به قیمت ۷۹ میلیون تومان معامله شد. 

 

قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷.۸.۲۱

ردیف 

نوع خودرو 

قیمت کارخانه (ریال) 

قیمت بازار (ریال)‌

۱

پراید ۱۱۱

۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰

۳۷۳.۰۰۰.۰۰۰

۲

پراید ۱۳۱

۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰

۳۳۸.۰۰۰.۰۰۰

۳

پراید ۱۵۱

۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰

۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰

۴

تیبا صندوقدار 

۲۷۵.۰۷۰.۰۰۰

۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰

۵

تیبا ۲

۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰

۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰

۶

ساینا 

۳۱۱.۴۳۰.۰۰۰

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۷

پژو ۴۰۵

۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰

۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰

۵

پژو SLX

۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۹

پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز 

۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰

۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۰

پژو پارس 

۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰

۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۱

پژو پارس TU۵ کلاس ۱۳

۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰

۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۲

۲۰۶ تیپ ۲

۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰

۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۳

۲۰۶ تیپ ۵

۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰

۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۴

۲۰۶ V۸ صندوقدار 

۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰

۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۵

سمند LX

۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۶

سمند EF۷

۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰

۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۷

سمند دوگانه کلاس ۱۶

۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰

۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۸

دنا 

۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰

۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۹

دنا پلاس 

۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰

۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۰

۲۰۷ دنده 

۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰

۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱

۲۰۷ اتوماتیک 

۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰

۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۲

مزدا ۳

۱.۴۲۷.۰۰۰.۰۰۰

۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۳

تندر پلاس دنده 

۴۶۰.۶۹۹.۰۰۰

۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۴

پژو ۲۰۰۸

۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰

۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰