أکثم سیف الدین در العربی الجدید نوشت: شبکه رسمی عراق در خبری فوری از سفر وزیر سعودی به بغداد خبر داد، بدون اینکه تفصیلی در این باره بیاورد.

پس از تشکیل دولت جدید عراق، این اولین سفر خالد الفالح به عراق محسوب می شود و مسئولان تصریح می کنند که سفر مذکور، دارای ابعادی سیاسی است.

در همین رابطه یک مسئول سیاسی آگاه در گفتگو با العربی الجدید گفت:«دو طرف در خصوص امکان همکاری در زمینه برق رسانی به عراق، گفتگو خواهند کرد؛ این در حالی است که در تابستان گذشته عربستان با این مساله مخالفت کرده بود.»

وی افزود: عربستان قصد دارد از طریق دادن پیشنهاد همکاری در زمینه انرژی برق، برای جبران کمبود آن در عراق، اطمینان دولت عادل عبدالمهدی را کسب کند؛ چرا که این موضوع از بزرگترین خطراتی است که عبدالمهدی با آن مواجه است و باعث تظاهرات وسیع مردم عراق می شود.

این مقام آگاه همچنین به این مهم اشاره کرد که عراق در صورتی با این همکاری موافقت می کند که مشروط نبوده باشد و منافع این کشور را محقق کند.

این در حالی است که دولت حیدر العبادی در آخرین روزهای خود نتوانست سعودی ها را در مورد حمایت از آن در زمینه تأمین برق عراق، قانع کند؛ بویژه در شرایطی که ایران برق عراق را تامین می کرد و به دنبال مشکلاتی در قطعی برق  تظاهرات گسترده ای در بصره و استانهای جنوب عراق اتفاق افتاد.