به تازگی گروهی از دانش آموزان کم سن و سال اندونزیایی در داخل یکی از کلاس های مدرسه ای در منطقه "سوکابومی" در جاوا غربی در حال سیگار کشیده بودند که توسط یکی از معلمان مدرسه شناسایی شدند. معلمان در اقدامی عجیب برای تنبیه، دانش آموزان را وادار کردند تا در مقابل سایر همکلاسی هایشان به سیگار کشیدن ادامه دهند. این تصمیم غیر منطقی و غیر اصولی معلمان موجب شد تا این دانش آموزان مورد تمسخر و استهزاء همکلاسی های خود قرار بگیرند.