در این مقاله که امروز ۱۱ نوامبر منتشر شده است نیویورک تایمز به شکل تفصیلی پرده از طرح توطئه عربستان علیه ایران و همچنین ترور مخالفین عربستان پرداخته است.

در این مقاله تصریح شده است که از حدود بیش از یک سال پیش یعنی مارس ۲۰۱۷ نزدیک ترین مشاوران بن سلمان از جمله احمد العسیری رسما سفارش ترور سردار قاسم سلیمانی و همچنین خرابکاری اقتصادی در ایران را به واسطه های خارجی داده و برای این اقدام میلیاردها دلار در نظر گرفتند.

این مقاله یادآور می شود که طرح ترور نیابتی  در خارج از عربستان از جمله ترور سردار سلیمانی و خاشقچی از جمله طرح هایی بوده است که از اوان به قدرت رسیدن بن سلمان عملا  مد نظر مقامات عالی رتبه عربستان قرار گرفت و مکررا در جلسات با واسطه های خارجی از آنان تقاضا شده است.