مصطفی آقا میر سلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  در گرد همایی در حضور دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به سه دیگاه ( در نظر نگرفتن تحریم ها ،سازش با تحریم کنندگان ، برنامه ریزی برای مقابله با تحریم ها ) در آغاز شروع تحریم های ثانویه علیه انقلاب اسلامی گفت : از آن زمان باید کشور برای چنین روزی آماده میکردیم .

وی گفت : بنای کار دولت یازدهم و دوازدهم مزاکره با آمریکا برای رسیدن به تفاهم و سپس اداره کشور به وسیله درامد های حاصله از فروش نفت و صادرات بود .

اهم سخنان  مصطفی آقا میر سلیم  بدین شرح است:

*وعده های دولت دروغ نبود ولی آنچه پیش بینی کرده بود محقق نشد .

*مستکبر کسی است که میگوید تصمیم گیرنده منم وشما باید عمل کنید و من جایگاه شما را تعیین میکنم . در نتیجه گفتمان با مستکبرین بی فایده است. مذاکرات نتیجه مثبتی هم داشت وآن مشخص شدن حقانیت جمهوری اسلامی ایران برای مردم دنیا بود .

*خداوند به ما وعده داده که اگر دین من را یاری کنید من شما را یاری میکنم .

*جنگ هشت ساله ی ما که با کمبود سلاح و فرماندهان در اوایل جنگ رو به رو بودیم نمونه ای خوب از تحقق این وعده است.

* محقق شدن این وعده کسانی را میخواهد که به وعده های الهی ایمان داشته باشند و اگر در جنگ هشت ساله پیروز شدیم به دلیل ایمان بالای رزمندگان بود.