محسن هاشمی پس از اتمام ارائه برنامه توسط غلامرضا انصاری در خصوص برگزاری جلسه روز سه شنبه رای گیری کرد.

بر اساس تقویم برگزاری جلسه شورا روز سه شنبه جلسه ای ندارد اما به دلیل برگزاری علنی انتخاب شهردار این جلسه برگزار می‌شود.

اعضای شورا به این موضوع رای دادند و پیش بینی شد روز سه شنبه از میان دو گزینه نهایی، شهردار تهران انتخاب شود.