غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز در نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت معاون قالیباف در شهرداری تهران گفت: می‌دانم آخرین خبر این است که پرونده به دادگاه نظامی رفته اما اینکه کیفرخواست صادر شده یا احتمالا حکم صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم و باید بررسی شود.